Vilkår og betingelser
De efterfølgende forretningsbetingelser regulerer kontraktforholdet mellem Qualidates AG, Turmstrasse 18, 6312 Steinhausen, Switzerland (i det følgende kort: qualidates) og brugerne og kunderne til deres telemedietjenester (i det følgende: brugere). De definerer betingelserne for brugen af qualidates ´s tjenester.

Siden swingersklub.dk er et tilbud (i det følgende tjenesten) fra Qualidates AG, Turmstrasse 18, 6312 Steinhausen, Switzerland.
Tjenesten er en kommunikationsplatform, hvormed brugerne bl.a. får mulighed for at præsentere sig selv på internettet med henblik på at finde interesserede til partnerskaber, venskaber, one-night-stands eller sidespring. Tjenesten tilbyder bl.a. kontaktmuligheder til reelt eksisterende, ligesindede kvinder, par og mænd, der evt. ønsker at møde nye partnere. Derudover tilbyder tjenesten en lang række muligheder for kommunikation, flirts og personlig præsentation.

§ 1. Kontraktens genstand; omfanget af ydelserne


1. qualidates gør det muligt for brugerne at få adgang til en datingplatform på swingersklub.dk. Platformen indeholder profiler og oplysninger om andre brugere. Efter oprettelsen af en personlig profil, har brugerne mulighed for at søge efter andre profiler på platformen. Brugerne kan se andre brugeres profiler og i begrænset omfang kontakte dem.

2. qualidates ´s tjenester tilbydes udelukkende til private, ikke erhvervsmæssige formål. Med registreringen hos en tjeneste fra qualidates , forpligter brugeren sig til udelukkende at bruge tjenesten til private formål.

3. qualidates stiller båder gratis og betalingspligtige tjenester til rådighed. Med den gratis registrering kan brugeren oprette en profil, se profilerne for andre brugere samt sende præfabrikerede meddelelser til andre brugere. Brugere, der tilmelder sig den betalingspligtige tjeneste, kan udover de gratis tjenester også kontakte andre brugere og skrive meddelelser til dem. Den betalingspligtige tjeneste kan vælges for forskellige tidsrum. Inden disse tjenester stilles til rådighed, bliver brugeren gjort opmærksom på betalingspligten, indholdet og omfanget af tjenesterne samt prisen og betalingsvilkårene.

4. qualidates stiller grundlæggende systemet til rådighed permanent (24/7). Ift. tilgængeligheden er routerens udgang afgørende, som forbinder den datacentral, som qualidates benytter med internettet (overdragelsespunkt). qualidates garanterer brugerne af deres betalingspligtige tjenester en tilgængelighed på 97 % som årsgennemsnit. Tilgængeligheden anses dog først for at være formindsket, hvis brugeren har meldt fejlen (fejlmelding) til qualidates . Undtaget er afbrydelser, der har at gøre med force majeure.

5. qualidates kan benytte sig af eksterne tjenesteydere for at levere deres tjenesteydelser. Til det hører især betalingsudbydere, udbydere af indhold og andre eksterne tjenesteydere. Eksterne tjenesteydere, der leverer ydelser, der er bestilt af qualidates , regnes ikke som tredjepart i henhold til disse generelle forretningsbetingelser.

§ 2 Indgåelse af kontrakten


1. qualidates indgår ingen kontrakter med personer under 18 år.
Hvis qualidates er i tvivl om brugeren er mindst 18 år, så vil de bede om dokumentation for alder. Hvis brugeren ikke leverer denne dokumentation for alder inden for to uger, så har qualidates ret til at opsige kontraktforholdet uden varsel.
Hvis qualidates får begrundet mistanke om, at en person ikke har ret til at deltage, så har qualidates ret til at foretage en ID-kontrol ved at bede om officielle papirer. Brugere, der ikke har ret til at deltage, udelukkes fra at bruge tjenesterne.

2. Adgangen til qualidates ´s tjenester sker efter registreringen af brugeren med dennes personoplysninger (bl.a. køn, fødselsdato, e-mailadresse). Gennem registreringen bekræfter brugeren inddragelsen af disse generelle forretningsbetingelser og databeskyttelseserklæringen. Herved opstår et gratis kontraktforhold mellem qualidates og brugeren.

3. Udover de gratis tjenester, tilbyder qualidates brugeren forskellige betalingspligtige tjenester (premium medlemskab). Ved at gøre brug af disse, indgår brugeren endnu et kontraktforhold, der er adskilt fra det gratis kontraktforhold. Grundlaget for dette ekstra kontraktforhold er ligeledes de generelle forretningsbetingelser. Inden indgåelse af det betalingspligtige kontraktforhold, bliver brugeren informeret om indholdet, varigheden, prisen, løbetiden og betalingsvilkårene for den pågældende tjeneste. Ved at klikke på knappen “Køb nu“ afgiver brugeren et tilbud på indgåelse af en kontrakt ift. de betalingspligtige tjenesteydelser fra qualidates . qualidates bekræfter at tage imod tilbuddet ved at aktivere tjenesteydelserne eller ved at sende en e-mail.

§ 3 Omkostninger


1. qualidates ´s tilbudte tjenester på denne side er gratis, hvis brugeren ikke er blevet gjort opmærksom på betalingspligten inden indgåelsen af en betalingspligtig kontrakt.

2. De priser, der skal betales for de betalingspligtige tjenester, betalingsformen samt løbetiden af faste betalingsforpligtelser inden for rammen af disse betalingspligtige tjenester, forklares inden ibrugtagning for brugeren.

§ 4 Betalingsvilkår


1. Betalingen for betalingspligtige tjenester skal ske forud til qualidates , og det fulde beløb hæves vha. den betalingsform, der er valgt i bestillingsprocessen, hvis der er tilstrækkelig dækning på det angivne betalingsmiddel.

2. Hvis det ikke er muligt at hæve det fulde beløb, der skal betales, så forbeholder qualidates sig ret til efter eget skøn at hæve dette beløb med flere enkeltbeløb.

3. I tilfælde af brugerens forsinkede betaling, kommer der under forsinkelsen renter på det beløb, der skyldes, og der gennemføres en udenretslig betalingspåkravsprocedure. Hvis brugeren fortsat skylder beløbet, overdrages kravet til et inkassobureau - hvormed der opstår yderligere udgifter - og der opkræves også et administrationsgebyr på 4,50 EUR.

§ 5 Kontraktperiode og opsigelse


1. Kontrakttjenesterne leveres af qualidates under kontraktens varighed, dvs. fra aftalens indgåelse til aftalens ophør.

2. Aftalen om et gratis medlemskab er indgået på ubestemt tid og kan til enhver tid opsiges uden nogen opsigelsesfrist.

3. Løbetiden for et betalt medlemskab (premium) svarer til den periode, der er vist i pakkebeskrivelsen eller den periode, som brugeren har valgt ved bestilling af pakken (indledende periode). Den indledende periode er maksimalt to år. Hvis medlemskabet ikke opsiges ved udløbet af den indledende periode, forlænges aftalen på ubestemt tid (kontraktforlængelse). Opsigelsesfristen for den indledende premiumperiode er (såfremt der ikke er angivet andet tidspunkt ved køb af betalingstjenesten) for medlemskab med en løbetid på højst en måned: 14 dage og for medlemskab med en løbetid på mere end en måned: 30 dage. Opsigelsesfristen efter første kontraktforlængelse er 30 dage.

4. Medmindre andet fremgår af opsigelsen, forbliver det gratis medlemskab efter premiummedlemskabets ophør og kræver særskilt opsigelse. Ved afslutningen af ​​medlemskabet vil qualidates blokere brugerens profil og kun i begrænset omfang behandle gemte data. Dataene vil blive slettet, så snart der ikke længere er en lovbestemt opbevaringsperiode, og dataene ikke længere er nødvendige for at bevise, udøve eller forsvare retskrav.

5. Retten til tidlig opsigelse af vigtige årsager forbliver upåvirket. En vigtig årsag til opsigelse kan eksistere for qualidates, især hvis brugeren væsentligt eller gentagne gange (a) er i misligholdelse eller (b) overtræder andre kontraktlige forpligtelser. Hvis hovedårsagen til opsigelsen er pligtforsømmelse fra brugerens side, kan qualidates kræve erstatning for opsigelsen af ​​aftalen før tid. Dette gælder ikke, hvis brugeren ikke er ansvarlig for pligtforsømmelse.

6. Opsigelsen af ​​det gebyrbaserede kontraktforhold skal ske i tekstform for at være effektiv. For at sikre en vellykket behandling af opsigelsen skal opsigelsen indeholde brugerens fulde navn, den anvendte tjeneste, den e-mailadresse, der er brugt i registreringen og brugernavnet. Meddelelsen kan sendes via e-mail til support@qdhelp.ch. Som et alternativ tilbyder vi også opsigelse af det gebyrbaserede kontraktforhold pr. post. For nemheds skyld har vi en færdig skabelon, som du kan gemme eller udskrive. Den indeholder alle kontaktoplysninger og felter, der skal udfyldes, for at vi med succes kan behandle en opsigelse af betalingsmedlemskab. Klik venligst [LINK CANCELATION] her for at gemme eller udskrive opsigelsesskabelonen. qualidates vil bekræfte opsigelsen af ​​premiummedlemskabet via e-mail til den adresse, der er gemt i profilen.

§ 6 Brugerens pligter

- se også retningslinjer for innholdsleverandør og bruk

1. Det er alene brugeren, der er ansvarlig for indholdet af brugerens registrering, de videre angivelser om brugeren som person, og dermed de informationer, som han/hun stiller til rådighed om sig selv. Brugeren forsikrer, at de data, som han/hun har angivet er i overensstemmelse med sandheden og beskriver ham/hende som person. Bevidst ukorrekte angivelser berettiger qualidates til at spærre brugerprofilen, uden at qualidates ´s krav på betaling påvirkes af det. Det berettiger også qualidates til opsigelse uden varsel.

2. Brugeren forsikrer, at han/hun ikke benytter qualidates ´s tjenester til erhvervsmæssige eller kommercielle formål, især reklamemæssige formål. Det er ikke tilladt for brugeren, at analysere andre brugeres indhold og profiler manuelt eller gennem brug af programmer, for på den måde at benytte de indsamlede data uden for qualidates ´s tjenester.

3. Brugeren er forpligtet til at behandle e-mails og andre meddelelser samt data fra andre brugere fortroligt, og ikke gøre disse tilgængelige uden samtykke fra tredjeparten.

4. Brugeren forpligter sig til at behandle sine adgangsoplysninger fortroligt. I tilfælde af videregivelse af adgangsoplysningerne til tredjepart, er brugeren ansvarlig for alle handlingens følger. Hvis der er mistanke om, at adgangsoplysningerne er blevet videresendt til tredjepart, så skal brugeren øjeblikkeligt informere qualidates om det og selv benytte egnede tiltag for at undgå endnu et misbrug.

5. Derudover forpligter brugeren sig til ikke at misbruge qualidates ´s tjenester, især
a. ikke at bruge dem til at sprede materiale med hadtale, ærekrænkende, racistisk, anstødeligt materiale eller materiale, der på anden vis er ulovligt, eller sprede sådanne informationer;
b. ikke at bruge dem til at true eller genere tredjeparter eller til at skade deres rettigheder (inklusiv privatlivets fred);
c. ikke at sende data, der indeholder en virus, til systemet eller databanken, eller som indeholder software eller andet materiale, som er beskyttet af ophavsretten eller andre ejendomsrettigheder - med mindre brugeren har de pågældende rettigheder til det eller den nødvendige erklæring om godkendelse af brugen;
d. ikke at benytte dem på en måde, hvor tilgængeligheden af tjenesterne påvirkes negativt for andre brugere;
e. ikke at opspore e-mails eller andre meddelelser og heller ikke prøve på det;
f. ikke at sende e-mails og andre meddelelser til andre brugere med et andet formål end den private kommunikation, især ikke for at reklamere eller tilbyde varer og tjenesteydelser eller med andre erhvervsmæssige eller kommercielle formål;
g. ikke at nævne eller indsætte nogen navne, adresser, telefon- eller faxnumre, Messenger-adresser, e-mailadresser, brands, firmanavne, andre internetportalers navne eller URL´er i personbeskrivelsen samt de uploadede filer;

6. En manglende overholdelse af de ovenstående adfærdsregler eller et brud på andre pligter, der beskrives i disse generelle forretningsbetingelser, berettiger qualidates til en opsigelse af kontrakten uden varsel og med en vigtig grund, samt til øjeblikkelig spærring af brugerens adgang til qualidates ´s database. Som et alternativ til spærringen eller opsigelsen, kan qualidates også slette dele af brugerprofilen.

7. Hvis brugeren med indgåelsen af kontraktforholdet forbinder kommercielle eller erhvervsmæssige interesser eller benytter tredjeparts data, der er blevet gjort tilgængelige for ham/hende, til erhvervsmæssige eller kommercielle formål, eller til formål, som qualidates ikke udtrykkeligt har givet tilladelse til, så forpligter brugeren sig til at betale en kontraktmæssig straf på 500,00 euro til qualidates for hver dokumenteret overtrædelse. Videregående skadeserstatningskrav berøres ikke heraf.

§ 7 Drift


1. qualidates er berettiget til at kontrollere brugernes indtastede indhold og data, og hvis indholdet strider mod disse generelle forretningsbetingelser, at fjerne de pågældende data.

2. qualidates er ligeledes berettiget, men ikke forpligtet, til at kontrollere om uploadede fotos og billeder overholder disse generelle forretningsbetingelser og lovbestemmelser og til at fjerne dem, hvis der er tale om en overtrædelse.


§ 8 Overdragelse af rettigheder


1. Brugeren giver qualidates enkle brugsrettigheder til det indhold, inklusive billeder, tekst og videoer, som brugeren opretter eller indsætter på tjenesten. Det er brugsrettigheder, der ikke er eksklusive, kan overføres, og som er rummeligt ubegrænsede og begrænset tidsmæssigt til kontraktens løbetid.

2. Brugeren forsikrer, at det indhold, som brugeren opretter eller indsætter, samt brugen af indholdet, ikke overtræder tredjeparters rettigheder, især ingen ophavsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder.

§ 9 Ansvar


1. qualidates påtager sig intet ansvar for indholdet af brugernes profiler. Virksomheden har ingen kontrol over rigtigheden og sikkerheden af informationer, som udveksles mellem brugere, eller som brugere tilføjer til deres profiler.

2. qualidates påtager sig intet ansvar for rigtigheden af de brugerprofiler, der oprettes i matchsystemet samt deres evaluering ift. kompatibilitet med andre brugere. qualidates sørger i den forbindelse kun for kontaktformidlingen, men er ikke ansvarlig for, at kontakten er en succes.

3. Derudover påtager qualidates sig intet ansvar for finansielle skader eller andre ikke-fysiske skader, som kan bringes i forbindelse med tjenesten, med mindre de er forårsaget forsætligt eller pga. grov uagtsomhed fra qualidates ´s side.

4. Derudover påtager qualidates sig i særlig grad intet ansvar i tilfælde af, at en uvedkommende tredjepart får kendskab til personlige data fra brugere (fx som følge af, at »hackere« får uautoriseret adgang til databasen), med mindre, at det uautoriserede kendskab til personoplysninger er muliggjort pga. forsæt eller grov uagtsomhed fra qualidates ´s side.

5. qualidates hæfter heller ikke, hvis angivelser eller informationer, som brugeren har gjort tilgængelig for tredjepart, bliver misbrugt af denne.

§ 10 Fritagelse


1. Brugeren fritager qualidates fra ethvert ansvar og fra alle forpligtelser, udgifter eller erstatningskrav, der fx er opstået på baggrund af skader pga. injurier, fornærmelse eller skade ift. personlige rettigheder, som er forårsaget af andre brugere.

§ 11 Tekniske mangler


1. qualidates giver ingen garanti for, at deres websted altid er tilgængeligt, samt for webstedets tekniske funktioner.

2. Især påtager qualidates sig intet ansvar for forstyrrelser ift. kvaliteten af adgangen til tjenesten pga. force majeure eller begivenheder, som qualidates ikke er ansvarlig for.

§ 12 Jurisdiktion og gældende lov


Lovgivningen i Det Schweiziske Forbund finder anvendelse med undtagelse af schweiziske lovkonfliktregler. Obligatoriske og mere fordelagtige lovbestemmelser på forbrugerens bopæl forbliver upåvirket af dette lovvalg. Værneting er retten i Schweiz i kantonen Zug. Hvis du er en forbruger med bopæl i Den Europæiske Union, og hvis der er obligatoriske bestemmelser om dette, kan loven i det land, hvor du har din bopæl, også gælde.

§ 13 Tvistbilæggelse

EU-Kommissionen har oprettet en internetplatform til onlinetvistbilæggelse (»OTB-platform«) mellem virksomheder og forbrugere. OTB-platformen kan tilgås på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi gør opmærksom på, at vi hverken er juridisk forpligtet eller villige til at deltage i tvistbilæggelsessager ved et tvistbilæggelsesorgan for forbrugere.

§ 14 Fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne kontrakt inden for fjorten dage uden angivelse af årsager.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra og med dagen for indgåelsen af kontrakten.

For at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du gives os (Qualidates AG, Turmstrasse 18, 6312 Steinhausen, Switzerland, e-mail: support@qdhelp.ch) besked om din beslutning om at træde tilbage fra denne kontrakt vha. en entydig erklæring (fx et brev, der er sendt med posten, en fax eller e-mail).

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, afsted inden udløbet af fortrydelsesfristen.
Følger af fortrydelsen
Hvis du træder tilbage fra denne kontrakt, er vi forpligtet til, med det samme og senest fjorten dage efter den dag, hvor vi har modtaget din meddelelse om din annullering af denne kontrakt, at tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget af dig, inklusiv leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra udgifter, der er opstået pga. at du har valgt en anden end den billigste standardlevering, som vi tilbyder). Til denne tilbagebetaling benytter vi det samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, med mindre, at der udtrykkeligt er aftalt noget andet med dig; der opstår under ingen omstændigheder gebyrer for dig pga. denne tilbagebetaling.

Hvis du har krævet, at tjenesteydelserne begynder inden fortrydelsesfristen udløber, så skal du betale et passende beløb til os, som svarer til den andel af de samlede tjenesteydelser, der nævnes i kontrakten, og som vi, på det tidspunkt, hvor du informerede os om din brug af fortrydelsesretten, allerede har leveret.

På baggrund af dit udtrykkelige ønske, starter vi med udførelsen af den betalingspligtige kontrakt inden udløbet af fortrydelsesfristen, hvis du samtidig giver dit samtykke til, at fortrydelsesretten herigennem fraskrives, og bekræfter over for os, at du er klar over, at det forholder sig sådan.

Til fortrydelsen af kontrakten kan du også benytte den følgende standardfortrydelsesformular.

Til
Qualidates AG
Turmstrasse 18, 6312 Steinhausen, Switzerland

Fax: +41415087589
E-mail: support@qdhelp.ch

Hermed træder jeg/vi tilbage fra den kontrakt, som jeg/vi har indgået i forhold til købet af de følgende varer ()/leveringen af den følgende tjenesteydelse ()

– Bestilt d. ()/modtaget d. ()
– Forbrugerens/forbrugernes navn(e)
– Forbrugerens/forbrugernes adresse(r)
– Forbrugerens/forbrugernes underskrift(er) (kun ved meddelelse på papir)
– Dato

(*) Overstreg det, der ikke er relevant.